Curlingová škola

Je organizovaná v spolupráci nášho klubu s klubom Guerera. Škola resp. krúžky sú v oboch halách (v Ružinove aj Lamači). Termíny krúžkov sú prispôsobené deťom. Momentálne máme stabilné tréningy pre deti každý štvrtok o 14.30 hod. v Ružinove a každý pondelok o 14.30  hod. v Lamači.

Tréning je vedený certifikovanými trénermi a inštruktormi. Odborným garantom školy je Vít Nekovařík (trénerská licencia WCF 2.). Náplňou tréningov je zoznámenie sa s curlingom, postupné zvládanie techník potrebných pre hru, oboznámenie sa s pravidlami, taktikou a v neposlednom rade aj s kódexom curlera - Duch Curlingu.

V rámci školy organizujeme aj stretnutie detí a rodičov na ľade, a po dosiahnutí základnej úrovne aj miniturnaje. Podrobnejšie informácie dostanete na 0905 322795 (p.Mada).