Duch Curlingu (The Spirit of Curling)

Duch curlingu je súčasťou pravidiel správania sa hráčov curlingu.
Curling je hra zručností, tradícií a predovšetkým hrou džentlmenov. Napriek tomu, že podstatou curlingu je meranie herného umu súperov, duch curlingu vyžaduje správanie podľa zásad fair play a úctu k ostatným.

CURLER sa vždy správa slušne, zdvorilo, láskavo, ochotne, teda ako správny gentleman.
CURLER hrá, aby vyhral, nie aby pokoril svojho súpera.
CURLER sa nepokúša obracať pozornosť svojho súpera inam, alebo mu prekážať v hre, praje mu to najlepšie.
CURLER nesmie inými prostriedkami, než ktoré mu poskytuje hra, dosiahnuť výhody.
CURLER sa musí naučiť prehrávať, až potom je pripravený víťaziť.
CURLER dá prednosť porážke pred nečestným víťazstvom.
CURLER sa vedome neprehreší proti zásadám alebo pravidlám hry.
CURLER sa v sporných prípadoch rozhodne vždy v prospech protihráča.
CURLER uzná a ocení dobrý výkon súpera.
CURLER nekritizuje a neosočuje protivníka, spoluhráča, rozhodcu, ani divákov.
CURLER sa vždy maximálne koncentruje na hru a hrá ako najlepšie vie.
Ak sa CURLER dopustí chyby, je prvým, kto ju prizná.
V prípade, že CURLER zvíťazil, po odohranom zápase pozve svojho súpera na "drink". Ak prehral, nezneužíva pozvanie súpera.
CURLER hľadá priateľov medzi svojimi súpermi z ľadovej plochy.
CURLER čestne prijme trest, ktorý bude nasledovať po porušení etických alebo herných pravidiel curlingu.